نچرال مکس اسلیمینگ سیز
natural max slimming ساخت آمریکا100%گیاهی جدیدترین و موثرترین داروی لاغری که تاکنون مصرف نمودید حاوی دو قوطی25کپسولی دریک پکیج میزان لاغری دریک دوره مصرف: 7 الی12 کیلوگرم بدون بازگشت به دوران چاقی،کپسول مکث نچرال اسلیمینگ سبزبا استفاده ازفناوری نوین ازعصاره گیاهان که فقط درکشوریونان رشد ونموداردوتوسط شرکتهای دارویی آمریکااستحصال میگردتولیدمیشود,نچرال مکث اسلیمینگ سبز وآبی پرفروشترین داروی لاغری درایران میباشدوبه همین سبب فروش این داروقبل ازتبلیغات تجاری توسط  مصرف کنندگان تبلیغ شدومصرف آن رواج پیدانمودیک قوطی 25 تایی ازنچرال مکث اسلیمینگ حاوی عصاره گیاهانی است که مصرف کنندگان احساس سیری و سرکوب اشتها  می‌کنند،وقوطی دیگرحاوی ترکیباتی میباشدکه همرمان باکاهش اشتهاءعمل چربی سوزی دربدن را انجام داده.
 اسانس خالص گیاهی موثر برای متابولیسم چربی سوزی و کنترل اشتها ازمواداولیه فیبرسیب زمینی شیرین صمغ آمورکه می‌تواندآب راجذب کند.تاثیر این دارو بلافاصله پس ازمصرف احساس میگرددوسبب کاهش اشتهاء وبه موازات آن جذب کلسترول(چربی)نوع بددربدن می‌گرددکه برمتابولیسم سلولها اثرگذار بوده وباعث افزایش چربی سوزی گشته ومقدارسلولهای چربی را به طور مداوم کاهش می‌دهد.
 این مکمل صددرصدطبیعی ومشتق شده ازگیاهان طبیعت بومی برای درمان چاقی میباشد.توزیع این محصول با تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا اف,دی,ای,بوده
وتهیه وتوزیع درایران درانحصاربازرگانی اسلیمینگ ایران می باشد.


تفاوت اسلیمینگ سبز وآبی :
تفاوتی دراصل کارایی وحصول نتیجه نهایی این دومحصول وجود ندارد.فقط تنهاتفاوتی که دربروشوراسلیمینگ نیزبدان اشاره شده کاهش وزن نچرال مکث اسلیمینگ آبی بیشترازطریق چربی سوزی ایجادمی گرددولی نچرال مکث اسلیمینگ سبز درصد چربی سوزی کمتری داشته ولاغری بیشتر ازطریق کاهش اشتهاء صورت می گیرد,و این برای کسانی که علت افزایش وزن وچاقی درآنهابه دلیل اشتهای کاذب وپرخوری می باشدبسیار مناسب است,.ولی نتیجه نهایی هردو محصول به یک میزان است


    نحوه مصرف :     هر12ساعت 1کپسول قبل ازغذا
                        

نهشدار:فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست

منع مصرف:سنین زیر14سال وبالای 55 سال-زمان بارداری وشیردهی به نوزادان

 

 

 


برچسب ها: داروی لاغری, نچرال مکث اسلیمینگ سیز