Categories
کانال تلگرام ما

فیل اسلیم

فیل اسلیم
فیل اسلیم فیل اسلیم
بازدید ها: 1477
تولید کننده: SLM
مشخصات کالا: 60 عدد کپسول
وضعیت موجودی: هم اکنون موجود
قیمت: 150,000تومان

فیل اسلیم feel slimکپسول لاغری قوی,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالاو یابدنشان براثر استفاده نادرست و مقطعی نسبت به دیگرداروهای لاغری مقاوم گشته دراصطلاح(stop)وزن نمودن وبه هیچ عنوان کاهش وزنی احساس نمی کنند!فیل اسلیم باترکیبی جدیدوفوق العاده توانسته درمدت کوتاه ورودخودبه بازارمشتریهای فراوانی راجذب کند,فیل اسلیم کاملا گیاهی وبدون عوارض وبازگشت به دوران چاقی,تاثیربسیارزیادی روی چربیهای شکم وپهلو،ران،باستن وسینه داردو باعث کاهش سریع وزن وسایزمیگردد،این محصول اشتهاءراکاهش داده ولی همزمان برای تغذیه حیاتی سلولهاوتامین ویتامینها وانرژی موردنیازبدن ازچربیهای اضافه که منجربه چاقی گشته انداستفاده میکند،فعالیت متابولیک مولکولهای چربی را افزایش داده و باعث میشود تا سلولهای چربی سریع تربه انرژی تبدیل شوند.در واقع حالتی را به وجود می آوردمثل اینکه شمادرحال انجام یک فعالیت ورزشی میباشیدوهمچنین روندتبدیل قندبه چربی رادربدن مسدودکرده وازجذب چربي اضافه وجدیدجلوگيري ميكند.این محصول برای دوشیزگان چاق که درحین انجام مراسم ازدواج خودنیازبه کاهش وزن سریع همراه باتناسب سایزدارندویابانوانی که براثربارداری,زایمان ودوران شیردهی به نوزادان به اضافه وزن وچاقی مفرط دچارشدندتوصیه میگرددچون فیل اسلیم به همراه کاهش وزن سریع سایزشمارانیزمتناسب مینمایدومزیت دیگراستفاده ازفیل اسلیم که باتکمیل دوره دوماهه مصرف این محصول کارایی خودراآغازمی نمایددرارتباط بایکی ازفرمولهای بکاررفته در فیل اسلیم میباشدوآن تاثیرگذاری مداوم ومتمادی دربدن پس ازاتمام دوره مصرف این محصول است وباعث می شود تاسالیان متمادی ازچاقی واضافه وزن درامان می باشید وازنظرتناسب اندام بیمه می شوید.توزیع اورجینال این محصول درایران هم اینک از طرف کمپانی سازنده در اختیار بازرگانی اسلیمین قرار داده شده

محتویات  60 عدد کپسول 300 میلی گرمی

طریقه مصرف :  روزانه 2کپسول صبح وشب

توصیه :محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید,

منع مصرف :زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال

هشدار:فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست.

توضیحات

فیل اسلیم feel slimکپسول لاغری قوی,مناسب برای افرادی که دارای اضافه وزن بالاو یابدنشان براثر استفاده نادرست و مقطعی نسبت به دیگرداروهای لاغری مقاوم گشته دراصطلاح(stop)وزن نمودن وبه هیچ عنوان کاهش وزنی احساس نمی کنند!فیل اسلیم باترکیبی جدیدوفوق العاده توانسته درمدت کوتاه ورودخودبه بازارمشتریهای فراوانی راجذب کند,فیل اسلیم کاملا گیاهی وبدون عوارض وبازگشت به دوران چاقی,تاثیربسیارزیادی روی چربیهای شکم وپهلو،ران،باستن وسینه داردو باعث کاهش سریع وزن وسایزمیگردد،این محصول اشتهاءراکاهش داده ولی همزمان برای تغذیه حیاتی سلولهاوتامین ویتامینها وانرژی موردنیازبدن ازچربیهای اضافه که منجربه چاقی گشته انداستفاده میکند،فعالیت متابولیک مولکولهای چربی را افزایش داده و باعث میشود تا سلولهای چربی سریع تربه انرژی تبدیل شوند.در واقع حالتی را به وجود می آوردمثل اینکه شمادرحال انجام یک فعالیت ورزشی میباشیدوهمچنین روندتبدیل قندبه چربی رادربدن مسدودکرده وازجذب چربي اضافه وجدیدجلوگيري ميكند.این محصول برای دوشیزگان چاق که درحین انجام مراسم ازدواج خودنیازبه کاهش وزن سریع همراه باتناسب سایزدارندویابانوانی که براثربارداری,زایمان ودوران شیردهی به نوزادان به اضافه وزن وچاقی مفرط دچارشدندتوصیه میگرددچون فیل اسلیم به همراه کاهش وزن سریع سایزشمارانیزمتناسب مینمایدومزیت دیگراستفاده ازفیل اسلیم که باتکمیل دوره دوماهه مصرف این محصول کارایی خودراآغازمی نمایددرارتباط بایکی ازفرمولهای بکاررفته در فیل اسلیم میباشدوآن تاثیرگذاری مداوم ومتمادی دربدن پس ازاتمام دوره مصرف این محصول است وباعث می شود تاسالیان متمادی ازچاقی واضافه وزن درامان می باشید وازنظرتناسب اندام بیمه می شوید.توزیع اورجینال این محصول درایران هم اینک از طرف کمپانی سازنده در اختیار بازرگانی اسلیمین قرار داده شده

محتویات  60 عدد کپسول 300 میلی گرمی

طریقه مصرف :  روزانه 2کپسول صبح وشب

توصیه :محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید,

منع مصرف :زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال

هشدار:فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست.

 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای نمایندگی اسلیمینگ وردلندن محفوظ است
طراح سایت: فروشگاه سازکیانا| مرکزفروش اینترنتی محصولات بهداشتی تناسب اندام : بازرگانی اسلیمینگ