Categories
کانال تلگرام ما

فست اسلیمینگ

فست اسلیمینگ
فست اسلیمینگ فست اسلیمینگ
بازدید ها: 1372
تولید کننده: SLIMMING
مشخصات کالا: 60 عدد کپسول
وضعیت موجودی: هم اکنون موجود
قیمت: 150,000تومان

فست اسلیمینگ FAST SLIMING کپسول لاغری جدید ساخت آمریکا باکاربردی دوگانه برای مصرف کننده  کاهش اشتها وهمزمان چربی سوزی ایجادنموده که نتیجه آن کاهش وزن شدیدوسریع می باشد.به بیانی ساده ترمصرف این کپسول ابتدامقابل پرخوری واشتهای کاذب راسدنموده وهمچنین بافعال شدن ترکیبات بکاررفته درآن, بدن مجبوربه تامین انرژی موردنیازخودازچربیهای مازاد تجمیع شده دراندام چاق میگردد.که بیشتردرنواحی شکم,پهلو,باستن ,بازو,سینه وقب قب انباشته و موجب چاقی واضافه وزن  می گرددواین فرایندباعث میشودشمابانخوردن غذا همچنان احساس سیری کنیدچون بدنتان احتیاج به تامین انرژی موردنیازخودکه قبل ازمصرف این کپسول ازطریق تغذیه تامین می شدراندارد ,واین فرآینددرزبان عامیانه چربی سوزی عنوان میگردد,وبه زبان علمی کپسول لاغری فست اسلیمینگ FAST SLIMING فعالیت متابولیک مولکول های چربی را افزایش داده و باعث می شود تا مولکول های چربی سریع تر به انرژی تبدیل شوند.واین فعل وانفعالاتی که از مصرف فست اسلیمینگ دربدن حاصل میشود همان نتایجی رادربرداردکه درورزش وتحرکات ورزشی برای اندام وبدن ورزشکاران بوجود می آیدولی شمابدون هیچ تحرک خسته کننده ای فقط بامصرف فست اسلیمینگ این نتیجه مثبت وعالی را برای بدنتان حاصل می کنید.میزان کاهش وزن درمصرف یک پکیج ماهانه به گفته متخصصین سازنده بالای 15کیلووبدون بازگشت به چاقی ذکرگردیده . همچنین .شرکت پخش کننده  آمریکایی , پس ازاستقبال وخرید بالای فست اسلیمینگ FAST SLIMINGدرآمریکا واتحادیه اروپا.پکیج فست اسلیمینگ FAST SLIMING اورجینال حاوی 60 عددکپسول است ومصرف روزانه 2کپسول صبح وعصربه همراه نوشیدن مایعات الزامیست . انحصارتوزیع محصول اورجینال دراختیاربازرگانی اسلیمین از طرف شرکت سازنده می باشد.

توجه نمایید : محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید,فاصله بین وعدهای مصرف یا پکیج های بعدی موجب کاهش تاثیرات اینگونه محصولات میگردد,که دلیلش مقاوم شدن بدن دربی نظمی بین فواصل ایجاد شده می باشد

هشدار: فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست, وفقط  مکمل رژیم  غذایی جهت تناسب اندام وکاهش وزن می باشد.

منع مصرف : زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال درغیراین منعی جهت مصرف وجود ندارد و عوارضی درمصرف کنندگان محصول اورجینال گزارش نشده

 

توضیحات

فست اسلیمینگ FAST SLIMING کپسول لاغری جدید ساخت آمریکا باکاربردی دوگانه برای مصرف کننده  کاهش اشتها وهمزمان چربی سوزی ایجادنموده که نتیجه آن کاهش وزن شدیدوسریع می باشد.به بیانی ساده ترمصرف این کپسول ابتدامقابل پرخوری واشتهای کاذب راسدنموده وهمچنین بافعال شدن ترکیبات بکاررفته درآن, بدن مجبوربه تامین انرژی موردنیازخودازچربیهای مازاد تجمیع شده دراندام چاق میگردد.که بیشتردرنواحی شکم,پهلو,باستن ,بازو,سینه وقب قب انباشته و موجب چاقی واضافه وزن  می گرددواین فرایندباعث میشودشمابانخوردن غذا همچنان احساس سیری کنیدچون بدنتان احتیاج به تامین انرژی موردنیازخودکه قبل ازمصرف این کپسول ازطریق تغذیه تامین می شدراندارد ,واین فرآینددرزبان عامیانه چربی سوزی عنوان میگردد,وبه زبان علمی کپسول لاغری فست اسلیمینگ FAST SLIMING فعالیت متابولیک مولکول های چربی را افزایش داده و باعث می شود تا مولکول های چربی سریع تر به انرژی تبدیل شوند.واین فعل وانفعالاتی که از مصرف فست اسلیمینگ دربدن حاصل میشود همان نتایجی رادربرداردکه درورزش وتحرکات ورزشی برای اندام وبدن ورزشکاران بوجود می آیدولی شمابدون هیچ تحرک خسته کننده ای فقط بامصرف فست اسلیمینگ این نتیجه مثبت وعالی را برای بدنتان حاصل می کنید.میزان کاهش وزن درمصرف یک پکیج ماهانه به گفته متخصصین سازنده بالای 15کیلووبدون بازگشت به چاقی ذکرگردیده . همچنین .شرکت پخش کننده  آمریکایی , پس ازاستقبال وخرید بالای فست اسلیمینگ FAST SLIMINGدرآمریکا واتحادیه اروپا.پکیج فست اسلیمینگ FAST SLIMING اورجینال حاوی 60 عددکپسول است ومصرف روزانه 2کپسول صبح وعصربه همراه نوشیدن مایعات الزامیست . انحصارتوزیع محصول اورجینال دراختیاربازرگانی اسلیمین از طرف شرکت سازنده می باشد.

توجه نمایید : محصولات لاغری را به هیچ عنوان مقطعی استفاده نکنید,فاصله بین وعدهای مصرف یا پکیج های بعدی موجب کاهش تاثیرات اینگونه محصولات میگردد,که دلیلش مقاوم شدن بدن دربی نظمی بین فواصل ایجاد شده می باشد

هشدار: فروش ومصرف این محصول جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست, وفقط  مکمل رژیم  غذایی جهت تناسب اندام وکاهش وزن می باشد.

منع مصرف : زمان حاملگی وشیردهی به نوزادان ،افراد زیر15 سال و بالای 55سال درغیراین منعی جهت مصرف وجود ندارد و عوارضی درمصرف کنندگان محصول اورجینال گزارش نشده

 

 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
 • بازرگانی اسلیمین
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای نمایندگی اسلیمینگ وردلندن محفوظ است
Powered By ♠ Piek Designer Group | Kiana Web Negar - Copyright © 1389-1395 - All right reserved