عدم انجام تراکنش


متاسفانه عملیات انجام تراکنش پرداخت با شکست مواجه شد.

جهت پرداخت وجه سفارش مجدد تلاش نمائید.


این فروشگاه امکان خریداینترنتی مستقیم بااتصال خودکاربه سیستم پایانه امن بانکی وپرداخت وجوه خرید باتمام کارتهای بانکی را دارذ..
Powered By Kiana WebNegar- Copyright © 1389-1396 - All right reserved Online Store